ONZE HARTEN EN ONS CENTRUM ZIJN OPEN
Marnes heeft alle maatregelen genomen om te kunnen functioneren in overeenstemming met de algemene richtlijnen die door de Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn opgelegd. Alle medewerkers van Marnes zijn op de hoogte gebracht van de beschreven protocollen en de verplichting om deze na te leven

Duurzaam leven op
het ritme van de natuur

Duurzaamheid

Naast het eigenlijke Marnes medische resort, is de Marnes Foundation een tweede initiatief van dr. Peter Aelbrecht. Hij kocht de percelen landbouwgrond rondom het resort aan, met de bedoeling hier een leefgemeenschap op te richten die er onder meer aan biologische landbouw (permacultuur) zou kunnen doen, niet alleen om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien, maar ook om bio-voeding te telen en kweken voor de keuken van het Marnes resort.

Locale verankering

Het Marnes-resort is geen ‘eiland’ in de streek, maar wil nauw samenwerken met de plaatselijke bevolking. In het resort zijn verschillende lokale bewoners tewerkgesteld. Het is de bedoeling dat een deel van de oogst van de biologische landbouwprojecten van de Marnes Foundation ook gedeeld kan worden met de plaatselijke bewoners.

Participatie in alle rust

In deze leefgemeenschap is iedereen die zich tijdelijk (of permanent) wenst terug te trekken uit de alledaagse drukte of de stress van het werk welkom. Het is de bedoeling dat de Marnes gemeenschap een oase van rust wordt, waar mensen zich in alle vrijheid kunnen ontspannen, in harmonie met het ritme van de natuur.

Binnen deze gemeenschap zullen ook activiteiten worden georganiseerd om rust en ontspanning te bevorderen en mensen te leren hoe ze opnieuw in contact kunnen komen met hun eigen lichaam. Zo zullen er o.a. workshops mediteren, mantra zingen, yoga, masseren en emotioneel lichaamswerk worden aangeboden.

In ruil voor een verblijf in leefgemeenschap wordt een bijdrage verwacht die – afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de gast — zou kunnen bestaan uit bijvoorbeeld werken in de tuin, kleine klusjes opknappen, mee zorgen voor het onderhoud of een financiële bijdrage.

Marnes is er voor u

De Marnes Foundation is op dit moment in oprichting. Wilt u meer info of voelt u zich geroepen om deel uit te maken van dit initiatief?